ENGINEERING CONSULTING FIRM est. 1998

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΓΕΜΗ 003090101000
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Κύριοι Μέτοχοι,

κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας «ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΓΕΜΗ 003090101000) προσκαλούνται
οι μέτοχοι της εταιρείας σε σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την 5
η
Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ, στα γραφεία της εταιρείας
«ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
Καρολίδου αρ.4, στη Νέα Ιωνία, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των
κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Αλλαγή έδρας της εταιρείας
2. Άλλα θέματα

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας:

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να
καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να
αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των
αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Δ.Σ. να προβεί στη δημοσίευση της πρόσκλησης
και στην υποβολή των κατά νόμον εγγράφων στην εποπτεύουσα αρχή.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2020
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΠΕΝΗ